Skoči na vsebino

ZAPOSLENI


POKLICNI PROFILI
Agencija opravlja raznovrstne naloge, zato so tudi poklicni profili zaposlenih v agenciji zelo raznoliki. Večji del zaposlenih ima družboslovno izobrazbo (politologi, obramboslovci, pravniki, ekonomisti), veliko je tudi informatikov in elektrotehnikov.

IZOBRAZBA
62,41 odstotkov zaposlenih ima najmanj visoko izobrazbo, 14,48 višjo in 23,10 srednjo izobrazbo.

OSEBNI DOHODEK
Osebni dohodki uslužbencev agencije so primerljivi z osebnimi dohodki drugih javnih uslužbencev.

ZAPOSLOVANJE
Tako kot za druge državne organe tudi za Sovo veljajo omejitve pri zaposlovanju.