Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SLOVENSKE OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE


Upravljavec zbirk

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
Stegne 23c, 1000 Ljubljana

Zbirke

Prikaži vse
Skrij vse
 • Zbirka osebnih podatkov o osebah, ki jih agencija sistematično operativno obravnava v določenem časovnem obdobju

  pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
  prvi odstavek 14. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (v nadaljevanju ZSOVA)

  kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
  posamezniki, ki jih agencija sistematično operativno obravnava v določenem časovnem obdobju

  vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
  - ime in priimek;
  - psevdonim;
  - rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj, država);
  - naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča;
  - državljanstvo;
  - šolska izobrazba;
  - poklic;
  - zaposlitev;
  - razlog za operativno obravnavo

  namen obdelave osebnih podatkov
  za izvajanje nalog iz prvega in drugega odstavka 2. člena ZSOVA

  čas hrambe osebnih podatkov
  do zaključitve zadeve v razvidu

  omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev
  agencija ni dolžna obvestiti posameznika, da o njem zbira osebne podatke, posameznik pa nima pravice vpogleda v zbirko osebnih podatkov

  uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
  vodja urada, pristojnega za obveščevalne zadeve, predlagatelj vpisa v zbirko, obdelovalec zbirke, generalni obveščevalni nadzornik, direktor agencije in druge osebe, kadar tako določa zakon

  dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo (kam, komu) in pravna podlaga iznosa
  - osebni podatki se lahko posredujejo tujim obveščevalnim in varnostnim službam v državah, ki imajo urejeno varstvo osebnih podatkov
  - drugi odstavek 12. člena ZSOVA

  splošen opis zavarovanja osebnih podatkov
  organizacijski in tehnični ukrepi za varovanje osebnih podatkov, določeni zlasti z Navodilom o evidentiranju in zavarovanju osebnih podatkov v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, št. 012-36/2008/7, z dne 24.12.2010, s spremembami, in Navodilom o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov, št. 0070-2/2009/4, z dne 13.03.2009

  podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
  povezave ni

 • Evidenca o vstopih oseb v objekte agencije in na območje okolišev teh objektov in njihovem gibanju v njih

  pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
  18. a člen ZSOVA

  kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
  posamezniki, ki vstopajo v objekte agencije in na območje okolišev teh objektov in se v njih gibajo

  vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
  - podatki o posnetku videonadzornega sistema (slika oziroma glas);
  - osebno ime;
  - naslov;
  - številka in podatki o vrsti osebnega dokumenta;
  - čas vstopa na varovano območje in izstopa z njega;
  - razlog vstopa na varovano območje

  namen obdelave osebnih podatkov
  učinkovito in zakonito varovanje varovanih območij agencije, ki so posebnega pomena za opravljanje njenih nalog

  čas hrambe osebnih podatkov
  največ tri mesece, izjemoma eno leto, če obstaja sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, nato se uničijo

  omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev
  - omejitve, ki izhajajo iz predpisov o varovanju osebnih podatkov;
  - 11.f. člen ZSOVA

  uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
  varnostniki, vodja org. enote, pristojne za fizično varnost, vodja org. enote, pristojne za notranjovarnost, direktor agencije, generalni obveščevalni nadzornik in druge osebe, kadar tako določa zakon

  dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo (kam, komu) in pravna podlaga iznosa
  ti osebni podatki se ne iznašajo iz Republike Slovenije.

  splošen opis zavarovanja osebnih podatkov
  organizacijski in tehnični ukrepi za varovanje osebnih podatkov, določeni zlasti z Navodilom o evidentiranju in zavarovanju osebnih podatkov v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, št. 012-36/2008/7, z dne 24.12.2010, s spremembami, in Navodilom o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov, št. 0070-2/2009/4, z dne 13.03.2009

  podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
  povezave ni

 • Evidenca zadržanih oseb

  pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
  18. a člen ZSOVA
   

  kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
  posamezniki, ki so jih varnostniki agencije pri opravljanju nalog varovanja zadržali do prihoda policije


  vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov

  - podatki o zadržani osebi (osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno prebivališče);

  - razlog, čas in kraj zadržanja;

  - čas obvestila policije in predaje zadržane osebe policiji;

  - morebitne telesne poškodbe in uporaba sredstev za vklepanje
   

  namen obdelave osebnih podatkov
  urejenost, preglednost in zakonitost delovanja službe varovanja v agenciji


  čas hrambe osebnih podatkov
  pet let po vnosu podatkov o zadržanju osebe


  omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev
  omejitve, ki izhajajo iz predpisov o varovanju osebnih podatkov


  uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
  vodja org. enote, pristojne za fizično varnost, vodja org. enote, pristojne za notranjo varnost, direktor agencije, generalni obveščevalni nadzornik in druge osebe, kadar tako določa zakon


  dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo (kam, komu) in pravna podlaga iznosa
  ti osebni podatki se ne iznašajo iz Republike Slovenije.


  splošen opis zavarovanja osebnih podatkov
  organizacijski in tehnični ukrepi za varovanje osebnih podatkov, določeni zlasti z Navodilom o evidentiranju in zavarovanju osebnih podatkov v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, št. 012-36/2008/7, z dne 24.12.2010, s spremembami, in Navodilom o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov, št. 0070-2/2009/4, z dne 13.03.2009


  podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
  povezave ni

 • Evidenca uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje

  pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
  18. a člen ZSOVA
   

  kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
  varnostniki, ki so uporabili fizično silo oziroma sredstvo za vklepanje


  vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov

  - podatki o varnostniku, ki je uporabil fizično silo oziroma sredstva za vklepanje (osebno ime, rojstni podatki);

  - razlog, način, kraj in čas uporabe fizične sile oziroma sredstev za vklepanje;

  - čas obvestila policijske postaje;

  - morebitne telesne poškodbe


  namen obdelave osebnih podatkov
  urejenost, preglednost in zakonitost delovanja službe varovanja v agenciji


  čas hrambe osebnih podatkov
  pet let po uporabi fizične sile in/ali sredstev za vklepanje


  omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev
  omejitve, ki izhajajo iz predpisov o varovanju osebnih podatkov


  uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
  vodja org. enote, pristojne za fizično varnost, vodja org. enote, pristojne za notranjo varnost, direktor agencije, generalni obveščevalni nadzornik in druge osebe, kadar tako določa zakon


  dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo (kam, komu) in pravna podlaga iznosa
  ti osebni podatki se ne iznašajo iz Republike Slovenije.


  splošen opis zavarovanja osebnih podatkov
  organizacijski in tehnični ukrepi za varovanje osebnih podatkov, določeni zlasti z Navodilom o evidentiranju in zavarovanju osebnih podatkov v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, št. 012-36/2008/7, z dne 24.12.2010, s spremembami, in Navodilom o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov, št. 0070-2/2009/4, z dne 13.03.2009


  podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
  povezave ni

 • Evidenca uporabe strelnega orožja

  pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
  18. a člen ZSOVA
   

  kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
  uradne osebe agencije, ki so uporabile strelno orožje


  vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov

  - podatki o uradni osebi agencije, ki je uporabila strelno orožje (osebno ime, rojstni podatki);

  - razlog, način, kraj in čas uporabe strelnega orožja;

  - čas obvestila policijske postaje;

  - morebitne telesne poškodbe


  namen obdelave osebnih podatkov
  urejenost, preglednost in zakonitost delovanja službe varovanja v agenciji


  čas hrambe osebnih podatkov
  pet let po uporabi strelnega orožja


  omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev
  omejitve, ki izhajajo iz predpisov o varovanju osebnih podatkov


  uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
  vodja org. enote, pristojne za fizično varnost, vodja org. enote, pristojne za notranjo varnost, direktor agencije, generalni obveščevalni nadzornik in druge osebe, kadar tako določa zakon


  dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo (kam, komu) in pravna podlaga iznosa
  ti osebni podatki se ne iznašajo iz Republike Slovenije.


  splošen opis zavarovanja osebnih podatkov
  organizacijski in tehnični ukrepi za varovanje osebnih podatkov, določeni zlasti z Navodilom o evidentiranju in zavarovanju osebnih podatkov v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, št. 012-36/2008/7, z dne 24.12.2010, s spremembami, in Navodilom o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov, št. 0070-2/2009/4, z dne 13.03.2009


  podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
  povezave ni