Skoči na vsebino

ORGANIZACIJA DELA


V Sovi potekajo štirje osnovni delovni procesi, ki so med seboj neločljivo povezani in prepleteni. V skladu s potrebami, z zahtevami in interesi uporabnikov ter v okviru zakonskih določil usmerja Sova svoje aktivnosti v pridobivanje ustreznih obveščevalnih podatkov, njihovo vrednotenje in posredovanje, v razvoj in digitalizacijo, skupne službe pa skrbijo za zadeve splošnega značaja.

Sova je kot samostojna vladna služba za svoje delo neposredno odgovorna vladi. S sodelovanjem v Sekretariatu Sveta za nacionalno varnost je agencija vpeta v sistem nacionalne varnosti in prispeva k zaščiti nacionalnih interesov na varnostnem, političnem in gospodarskem področju.